Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

41. (32.20.41) Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 2 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Otaniemessä sijaitsevan FiR1-tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ja Otakaari 3:n kuumakammiotilojen ennallistamisen kustannuksiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ennen vuotta 2020 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen (1 000 euroa)

   
Otakaari 3:n ennallistaminen 2 000
FiR1-tutkimusreaktorin käytöstäpoisto 100
Yhteensä 2 100

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 Yhteensä
vuodesta 2020
lähtien
         
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 2 100 500 500 3 100
Menot yhteensä 2 100 500 500 3 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksatusten vähentyminen -8 300
Yhteensä -8 300

2020 talousarvio 2 100 000
2019 talousarvio 10 400 000
2018 tilinpäätös 1 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 2 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Otaniemessä sijaitsevan FiR1-tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ja Otakaari 3:n kuumakammiotilojen ennallistamisen kustannuksiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 20 700 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 3 100 000 euron lisäys ja 20 700 000 euron myöntämisvaltuus aiheutuvat kvanttitietokoneen hankinnasta. Kvanttilaskenta ja siihen perustuvat teknologiat ja sovellukset ovat teollisuuden seuraavan kasvuharppauksen keskeisiä välineitä. Kvanttitietokone mahdollistaa suomalaisille tutkijoille ja yrityksille suurteholaskentakapasiteettia, joihin nykyiset supertietokoneet eivät kykene.

Kvanttitietokoneen rakentamisella tavoitellaan suomalaisen teollisuuden ja tutkimuksen kilpailukyvyn parantamista sekä kokonaan uuden kvanttilaskentaan liittyvän teollisuudenalan synnyttämistä Suomeen. Osaamiseen ja kvanttitietokoneen kehittämiseen tarvittavat pidemmän aikajänteen kansalliset investoinnit toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toimijoiden yhteisen suunnitelman ja kumppanuuden pohjalta siten, että koko suomalaisen tutkimusyhteisön, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edellytykset osallistua sen käyttöön on turvattu.

Myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 100 000 euroa vuonna 2020, 3 900 000 euroa vuonna 2021, 3 300 000 euroa vuonna 2022, 6 900 000 euroa vuonna 2023 ja 3 500 000 euroa vuonna 2024.


2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 2 100 000
2019 tilinpäätös 10 400 000
2018 tilinpäätös 1 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 20 700 000 eurolla.