Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 5 751 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten myöntämiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille:

1) kestävää kasvupolitiikkaa edistävien toimijoiden valtionavustuksiin

2) avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016—2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1530/2015) mukaisiin yleisavustuksiin

3) kansainväliseen teknologiapalkintoon (Millennium-teknologiapalkinto).

Määrärahaa saa käyttää myös valtionavustusten myöntämiseen Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Avustusta voidaan käyttää yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseen, yritysten uudistumiseen ja kansainvälistymiseen tähtäävien palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen, standardointitoimintaan, julkisten hankintojen neuvontapalveluiden tuottamiseen, pohjoismaisen ympäristömerkkijärjestelmän kansallisen tason tehtävien hoitamiseen, suomalaisen muotoilun edistämiseen niin kotimaassa kuin maailmalla ja joka toinen vuosi myönnettävään kansainväliseen teknologiapalkintoon (Millennium-teknologiapalkinto).

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen sekä kansainvälistymispalvelut 2 921 000
Kansainvälinen teknologiapalkinto 1 000 000
Julkisten hankintojen neuvontapalvelut 500 000
Standardisointitoiminta 1 330 000
Yhteensä 5 751 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (siirto momentilta 32.01.01) 500
Kansainvälinen teknologiapalkinto 1 000
Kertaluonteisten lisäysten poisto -920
Yhteensä 580

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 5 751 000
2019 II lisätalousarvio 530 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 5 171 000
2018 tilinpäätös 18 651 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa, josta osoitetaan

  • — Viexpon vientihankkeiden edistämiseen 150 000 euroa
  • — suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin Ruotsiin suuntautuvan viennin edistämiseen 150 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 6 051 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten myöntämiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille:

1) kestävää kasvupolitiikkaa edistävien toimijoiden valtionavustuksiin

2) avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016—2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1530/2015) mukaisiin yleisavustuksiin

3) kansainväliseen teknologiapalkintoon (Millennium-teknologiapalkinto).

Määrärahaa saa käyttää myös valtionavustusten myöntämiseen Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 063 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 000 000 euroa aiheutuu Digitaalinen työllistyminen -jatkohankkeen rahoituksesta, 500 000 euroa kotimaan matkailua edistävän kampanjan laajentamisesta ja 100 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaan.

Määrärahan peruutus aiheutuu HXIP-hävittäjähankintaan liittyvän teollisen yhteistyön aikataulun muutoksesta ja on budjetoitu uudelleen momentille 32.01.05.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2020 IV lisätalousarvio 1 600 000
2020 talousarvio 6 051 000
2019 tilinpäätös 5 959 000
2018 tilinpäätös 18 651 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 063 000 euroa.