Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2020

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu suurpetojen vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korvausmenojen kasvusta. Vuonna 2013 suurpedot aiheuttivat noin 8,580 milj. euron vahingot (vuonna 2012 määrä oli 7,4 milj. euroa). Vuoden 2013 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2013 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 euroa. Vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan näin yhteensä 7 000 000 euroa. Vahinkoja ei makseta enää täysimääräisesti.


2014 I lisätalousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 7 520 000
2012 tilinpäätös 5 501 000