Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

04. (32.20.01) Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Uudet tulosalueet v. 2020: roolin osuus ydintoiminnasta (%)      
— asiakastoimeksiannot - - 25
— tiede ja innovaatiot - - 22
— geotietokeskus - - 28
— muu ydintoiminta - - 25
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) 32,1 20 20

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio

2020
esitys
       
Bruttomenot 45 922 44 248 45 302
Bruttotulot 16 853 12 000 13 000
Nettomenot 29 069 32 248 32 302
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 409    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 282    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio

2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 760 7 800 8 000
— muut tuotot 92 - -
Tuotot yhteensä 9 852 7 800 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 791 5 550 5 650
— osuus yhteiskustannuksista 2 177 1 700 1 750
Kustannukset yhteensä 7 968 7 250 7 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 884 550 600
Kustannusvastaavuus, % 124 108 108

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio

2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 392 2 200 2 800
— EU:lta saatava rahoitus 1 857 700 1 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 648 1 300 1 200
Tuotot yhteensä 6 897 4 200 5 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 9 838 8 400 10 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -2 941 -4 200 -5 000
Omarahoitusosuus, % 30 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
JTS-miljardin tuottavuussäästö -69
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 340
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -151
Palkkausten tarkistukset -53
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 78
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -68
Tasomuutos 1
Yhteensä 54

2020 talousarvio 32 302 000
2019 talousarvio 32 248 000
2018 tilinpäätös 30 942 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu GTK Mintec -koetehdaskokonaisuuden laitteiston ja digitaalisen instrumentoinnin kehittämiskustannuksista.


2020 IV lisätalousarvio 2 000 000
2020 talousarvio 32 302 000
2019 tilinpäätös 32 248 000
2018 tilinpäätös 30 942 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 84 000
2020 IV lisätalousarvio 2 000 000
2020 talousarvio 32 302 000
2019 tilinpäätös 32 248 000
2018 tilinpäätös 30 942 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.