Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. Överföring från försörjningsberedskapsfonden

Till momentet överförs 60 000 000 euro.

Förklaring:Intäktsföringen grundar sig på ändrade mål gällande försörjningsberedskapen i enlighet med ett statsrådsbeslut som kommer att utfärdas. Ett allmänt mål är att i främsta hand trygga en försörjningsberedskap som baserar sig på nationella åtgärder och resurser. De nya målen gällande försörjningsberedskapen gör det möjligt att sänka nivån på statens säkerhetsupplagring. Det här innebär en intäktsföring av 100 milj. euro i statsbudgeten. Utan dröjsmål kan 60 milj. euro intäktsföras och 40 milj. euro vid utgången av 2003.


2002 tilläggsb. 60 000 000