Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 4 807 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu momenteille 27.01.01, 27.10.01, 27.10.18 ja 27.30.20 myönnetyistä lisämäärärahoista.


2012 II lisätalousarvio 4 807 000
2012 talousarvio 331 021 000
2011 tilinpäätös 291 824 969
2010 tilinpäätös 277 589 600