Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              51. Porotalouden edistäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2020 talousarvio
2019 talousarvio 22 500 000
2018 tilinpäätös 7 500 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia

2) maa- ja puutarhatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Määrärahaa saa käyttää avustuksiin, jotka toteutetaan komission 19.3.2020 hyväksymien, COVID-19 -epidemiasta johtuvien tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti. Määrärahaa saa myös käyttää yleisen de minimis -asetuksen (1407/2013) tai maatalouden de minimis -asetuksen (1408/2013) mukaisiin avustuksiin, sekä mahdollisen myöhemmin annettavan, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa toteutettavan tukivälineen kautta maksettaviin avustuksiin.

Selvitysosa:Koronavirusepidemia aiheuttaa maaseutumaisilla alueilla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden alueiden yrityksille. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa maatilakytkentäisille yrityksille, maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville mikroyrityksille sekä muiden toimialojen mikroyrityksille mukaan lukien paikallisesti toimivat palvelualojen yritykset.

Epidemian vaikutus yhteiskuntaan on kokonaisvaltainen ja ongelmat ulottuvat laajasti myös maa- ja puutarhatalouden yritystoimintaan. Komission tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat tuen maatalouden alkutuotannon yrityksille 100 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä turvata kotimainen ruoantuotanto antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa maatalouden alkutuotannossa toimiville yrityksille.


2020 II lisätalousarvio 30 000 000
2019 tilinpäätös 22 500 000
2018 tilinpäätös 7 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia

2) maa- ja puutarhatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Määrärahaa saa käyttää avustuksiin, jotka toteutetaan komission 19.3.2020 hyväksymien, COVID-19 -epidemiasta johtuvien tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti. Määrärahaa saa myös käyttää yleisen de minimis -asetuksen (1407/2013) tai maatalouden de minimis -asetuksen (1408/2013) mukaisiin avustuksiin, sekä mahdollisen myöhemmin annettavan, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa toteutettavan tukivälineen kautta maksettaviin avustuksiin.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kohdissa 1) ja 2) tarkoitettujen kustannuksia korvaavien avustuksien täydentämiseen.

Selvitysosa:Lisäyksellä on tarkoitus turvata yritysten yhdenvertaista kohtelua.


2020 V lisätalousarvio 30 000 000
2020 II lisätalousarvio 30 000 000
2019 tilinpäätös 22 500 000
2018 tilinpäätös 7 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2020 vp (24.9.2020)

Valiokunta korjaa momentin nimikkeeksi Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen, joka vastaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa tehtyä momentin nimikemuutosta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kohdissa 1) ja 2) tarkoitettujen kustannuksia korvaavien avustuksien täydentämiseen.