Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 285 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 268,1 268 269
— Toimintamenomomentti 30.01.01 262,3 262 266
— Muut momentit 5,8 6 3
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,3 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 27 12 9
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 92,5 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 28 559 23 334 24 635
Bruttotulot 1 440 1 350 1 350
Nettomenot 27 119 21 984 23 285
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 735    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 834    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luonnonvaratehtävien tietojärjestelmät (siirto momentilta 30.01.23) 250
Siirtyvän erän leikkaus/säästöpäätös, kertaluonteisen säästön palautus 1 000
Vesitalouden tehtävien järjestelyt (1 htv) (siirto momentilta 30.40.21) 80
JTS-miljardin tuottavuussäästö -301
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 316
Palkkausten tarkistukset -53
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 72
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -63
Yhteensä 1 301

2020 talousarvio 23 285 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 376 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 91 000 euroa talousarvioesityksen 23 285 000 euroon nähden aiheutuu poliittisen esikunnan kasvusta.


2020 talousarvio 23 376 000
2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 376 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen (COVID-19) edellyttämistä maatila- ja elintarvikeyrityksien lisääntyvistä neuvonnan tukitoimista.


2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 23 376 000
2019 tilinpäätös 22 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 78 000
2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 23 376 000
2019 tilinpäätös 22 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.