Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) kulttuurimatkailun vahvistamiseen

4) lukuliikkeen toiminnan jatkamiseen

5) lastenkulttuurin avustamiseen

6) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaamiseen

7) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen avustamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Bulevardin teatteriyhdistys ry:n toimintaan 290 000
Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen 500 000
Kulttuurimatkailun vahvistaminen 1 000 000
Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen 600 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset 2 000 000
Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaaminen 300 000
Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke vuonna 2026 200 000
Yhteensä 4 890 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke vuonna 2026 (HO 2019 kertaluonteinen) 200
Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen kompensaatio 300
Kertamenon poisto -530
Kulttuurimatkailun vahvistaminen (HO 2019) 1 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset (HO 2019) 2 000
Lukeva-liike: Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen (HO 2019) 600
Matkailu 4.0 -150
Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen (HO 2019) 500
Rauhanjärjestöjen ja Ihmisoikeusliitto ry:n avustukset (siirto momentille 25.01.50) -400
Yhteensä 3 520

2020 talousarvio 4 890 000
2019 II lisätalousarvio 3 000 000
2019 talousarvio 1 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) kulttuurimatkailun vahvistamiseen

4) lukuliikkeen toiminnan jatkamiseen

5) lastenkulttuurin avustamiseen

6) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaamiseen

7) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen avustamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden, kiertueiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta aiheutuvista tappioista eri taiteenalojen toimijoille, yhteisöille ja toimialan ammattilaisille.


2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2020 vp (23.4.2020)

Momentille ehdotetaan 40,3 milj. euron lisäystä, jolla kompensoidaan mm. pääsylipputuloja ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvia menetyksiä. Tuesta on tarkoitus kohdentaa 19 milj. euroa mm. taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille, taiteilijoille sekä taiteen ja kulttuurin alan vapaille ryhmille ja kulttuuritapahtumille. Valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille osoitetaan yhteensä 18 milj. euroa ja kansallisille taidelaitoksille 3,2 milj. euroa. Tuki ulottuu 31.5.2020 saakka.

Valiokunta on tyytyväinen näihin lisäpanostuksiin ja pitää hyvänä, että tukipaketissa on otettu eri toimijat laajasti huomioon. Jatkossa on tärkeä seurata tuen tarvetta ja varautua osoittamaan lisäresursseja esim. tilanteessa, jossa kesätapahtumat joudutaan epidemian vuoksi perumaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuritilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, seurantalojen ylläpitokustannuksiin ja peruskorjaamiseen sekä elokuvien ja draamasarjojen tuotantoon.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö ja kiinteistöosakeyhtiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 000 000 euroa aiheutuu kulttuuritilojen rakentamisen ja peruskorjaamisen tukemisesta, 3 000 000 euroa seurantalojen tukemisesta, 5 000 000 euroa elokuvien ja draamasarjojen tuotantojen tukemisesta ja 9 600 000 euroa koronavirustilanteen vuoksi peruuntuvien tai ennakoitua pienempinä toteutuvien kulttuuritapahtumien tukemisesta.

Momentin vuoden 2019 perustelujen täydennys mahdollistaa määrärahan käytön myös Paimion parantolan hallinnointia varten perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle.


2020 IV lisätalousarvio 20 600 000
2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuritilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, seurantalojen ylläpitokustannuksiin ja peruskorjaamiseen sekä elokuvien ja draamasarjojen tuotantoon.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö ja kiinteistöosakeyhtiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 994 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen ja enintään 17 494 000 euroa avustuksiin elokuvien tuotantoon Suomen elokuvasäätiön kautta myönnettäväksi.

Vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 500 000 euroa on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia ja aiheutuu avustuksesta Suomen Ilmailumuseolle uuden tilan hankkimiseksi Ilmailumuseon tarpeisiin. Hankkeen toteuttaminen on viivästynyt, minkä vuoksi hankkeelle myönnetyn avustuksen käyttöaikaa on tarpeen jatkaa. Lisäyksestä 17 494 000 euroa aiheutuu momentin 29.80.52 rahapelitoiminnan tuottoarvion muutoksen kompensoimisesta ja 23 000 000 euroa koronavirustilanteen vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden, kiertueiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta tai toteutumisesta rajoitusten alaisena aiheutuvista tappioista eri taiteenalojen toimijoille, yhteisöille ja toimialan ammattilaisille.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2020 VII lisätalousarvio 41 994 000
2020 IV lisätalousarvio 20 600 000
2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 994 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen ja enintään 17 494 000 euroa avustuksiin elokuvien tuotantoon Suomen elokuvasäätiön kautta myönnettäväksi.

Vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa.