Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       04. Tarkastuslautakunta
       07. Työterveyslaitos
       08. Kansanterveyslaitos
       10. Säteilyturvakeskus
       12. Valtion koulukodit
       17. Työttömyysturva
       18. Sairausvakuutus
       19. Eläkevakuutus
       20. Tapaturmavakuutus

Talousarvioesitys 2020

59. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 42 288 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha vähentää vastaavasti määrärahan tarvetta momentilta 33.22.59.


2006 talousarvio 42 288 000
2005 talousarvio 47 788 000
2004 tilinpäätös 35 788 000