Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett nettotillägg på 467 miljoner euro och i inkomstsposterna ett nettoavdrag på 2 028 miljoner euro. Den kompletterande budgetpropositionen uppvisar sålunda ett underskott på 2,5 miljarder euro. Statens nettoupplåning år 2009 föreslås uppgå till 2,3 miljarder euro.