Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 5 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hankkeen toteutuskustannuksiin

2) hankeaikaisiin jatkuviin ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksiin

3) määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahaa käytetään valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteuttamiseen. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteuttamisesta vastaa valtiovarainministeriö. Määrärahasta 900 000 euroa on siirtoa momentilta 29.01.01 ja 4 700 000 euroa momentilta 28.70.20.


2020 talousarvio 5 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 5 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hankkeen toteutuskustannuksiin

2) hankeaikaisiin jatkuviin ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksiin

3) määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa siirtona momentilta 29.01.01 ja vähennyksenä 80 000 euroa siirtona momentille 28.20.01 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen menoihin.


2020 VII lisätalousarvio 20 000
2020 talousarvio 5 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.