Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag

Talousarvioesitys 2020

Inkomstposterna

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 301 miljoner euro. Det föreslås att skatteinkomstposterna höjs med 311 miljoner euro. Det föreslås att intäktskalkylen för mervärdesskatten höjs med 112 miljoner euro, intäktskalkylen för bilskatten med 100 miljoner euro och intäktskalkylen för överlåtelseskatt med 99 miljoner euro till följd av att dessa skattebaser ökat snabbare än väntat under 2005. Den privata konsumtionsefterfrågan och i synnerhet konsumtionen av bilar och sällanköpsvaror har ökat snabbare än vad som uppskattades då budgetpropositionen överlämnades.