Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta alkaen. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) 8,31) 8,01) 3,0
Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) 3,3 3,5 3,5
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 203 219 795
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,6 8,0 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,5 3,5

1) Asteikko 4—10

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 53 739 52 736 99 050
Bruttotulot 25 998 23 712 45 110
Nettomenot 27 741 29 024 53 940
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 044    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 024    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 9 321 11 150 24 435
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 606 11 150 27 800
       
Kustannusvastaavuus, % 108 100 88
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 16 589 12 562 20 245
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 525 5 166 7 960
       
Kustannusvastaavuus, % 220 243 254

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (2 htv) (siirto momentilta 32.01.02) 120
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (8 htv) (siirto momentilta 28.40.01) 702
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentilta 28.40.02) 25 099
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 000
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 000
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO) 200
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen (v. 2019 rahoitus) -1 305
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (v. 2019 rahoitus) -200
Siirtyvän erän leikkaus (v. 2019) 1 100
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A -hankkeen osuus) 2 500
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (MERP/Digi3A -hankkeen osuus) -3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
JTS-miljardin tuottavuussäästö -32
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 55
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -263
Palkkausten tarkistukset -10
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
Tasomuutos -45
Yhteensä 24 916

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 53 940 000
2019 talousarvio 29 024 000
2018 tilinpäätös 33 721 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronapandemiaan liittyvistä yleisneuvontapuhelimen lisäkustannuksista.


2020 II lisätalousarvio 2 160 000
2020 talousarvio 53 940 000
2019 tilinpäätös 29 024 000
2018 tilinpäätös 33 721 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 106 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 106 000
2020 II lisätalousarvio 2 160 000
2020 talousarvio 53 940 000
2019 tilinpäätös 29 024 000
2018 tilinpäätös 33 721 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 106 000 euroa.