Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 199 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 556 558 540
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) 963 1 000 1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 94 98 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 91 96 97
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 468 480 480
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -2,8 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 71 72 72
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 103 103 101
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 122 100 100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 92 94 95
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 784 785 778
Sairauspoissaolot, pv/htv 12,1 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,55 3,65 3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 62 565 57 343 58 699
Bruttotulot 10 435 8 500 10 500
Nettomenot 52 130 48 843 48 199
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 113    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 155    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
     
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 970 7 500 8 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 522 7 500 8 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 448 - -
Kustannusvastaavuus, % 122 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien talousraportointi, kertaluonteinen 244
Pakollisten kansainvälisten vaatimusten toteuttaminen 150
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus 335
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa (rahoituksen purku) -1 598
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -10
JTS-miljardin tuottavuussäästö -206
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 548
Palkkausten tarkistukset -104
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 138
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -120
Tasomuutos -21
Yhteensä -644

2020 talousarvio 48 199 000
2019 talousarvio 48 843 000
2018 tilinpäätös 48 172 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 577 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 48 199 000 euroon nähden on 378 000 euroa, mistä 87 000 euroa on siirtoa momentilta 31.01.02 ja 291 000 euroa momentilta 31.10.20 aiheutuen liikennetilastoinnin siirtämisestä Tilastokeskukseen.


2020 talousarvio 48 577 000
2019 talousarvio 48 843 000
2018 tilinpäätös 48 172 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 577 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 161 000
2020 talousarvio 48 577 000
2019 tilinpäätös 48 843 000
2018 tilinpäätös 48 172 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa.