Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 492 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos > 0 > 0 > 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % 98 > 95 > 95
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, % 2,74 2,85 2,8
Toiminnallinen tehokkuus      
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 100 > 95 > 95
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 8,5 8,0 8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 29 18 15
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 40 75 80
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 251 260 253
Työtyytyväisyysindeksi (vuodesta 2017 Työyhteisöindeksi, asteikko 1—5) 3,7 3,8 3,8
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,5 8,0 8,0
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) 3,5 3,7 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 31 078 30 923 33 428
Bruttotulot 6 741 6 241 5 936
Nettomenot 24 337 24 682 27 492
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 454    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 526    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 064 5 734 5 610
— muut tuotot 27 33 27
Tuotot yhteensä 6 091 5 767 5 637
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 299 2 035 2 220
— osuus yhteiskustannuksista 3 779 3 730 3 405
Kustannukset yhteensä 6 078 5 765 5 625
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 13 2 12
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Antolainojen vakuushallinnan kehittäminen (siirto momentille 28.01.21) -500
Kansallinen tulorekisteri, liittyminen ja käyttöönotto (v. 2019 rahoitus) -870
Kansallinen tulorekisteri, liittyminen ja käyttöönotto (v. 2020 rahoitus) 631
Kuntatalouden tietopalvelun aikataulusiirtymä ja sisältölaajennus 400
Kuntatieto-ohjelma 1 021
Lainojen, johdannaisten ja leasing-sopimusten valtiontakausten tietojärjestelmämenot (v. 2019 rahoitus) -636
Maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun kilpailutus 90
Rahoitustehtävien kehittämissuunnitelmat 1 500
Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (v. 2019 rahoitus) -500
Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (v. 2020 rahoitus) 300
Siirto momentille 28.20.11 -500
Uusien tehtävien rahoitus -200
Vahinkolajien siirto vahingonkorvausjärjestelmään ja korvauskäsittelyn digitalisointi 2 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -41
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -67
Palkkausten tarkistukset -31
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 47
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -41
Tasomuutos 7
Yhteensä 2 810

2020 talousarvio 27 492 000
2019 talousarvio 24 682 000
2018 tilinpäätös 24 409 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 314 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 27 492 000 euroon nähden on 822 000 euroa, mistä 292 000 euroa aiheutuu kuntatalouden tietopalvelusta, 125 000 euroa maksuliikenteen huoltovarmuusmenoista ja 405 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 konsernilaskennan kehittämiseen.


2020 talousarvio 28 314 000
2019 talousarvio 24 682 000
2018 tilinpäätös 24 409 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 314 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronakriisistä johtuvien yritysten auttamiseen tarkoitettujen yritystukien myöntämisen ja maksatusten hallintokuluista Valtiokonttorissa.


2020 IV lisätalousarvio 6 000 000
2020 talousarvio 28 314 000
2019 tilinpäätös 24 682 000
2018 tilinpäätös 24 409 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 80 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 28.70.23 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankeen tehtäviin ja 60 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 140 000
2020 IV lisätalousarvio 6 000 000
2020 talousarvio 28 314 000
2019 tilinpäätös 24 682 000
2018 tilinpäätös 24 409 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.