Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 11 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 16 48 64
Sairauspoissaolot, pv/htv - 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro - 3,62 3,62

2020 talousarvio 11 980 000
2019 talousarvio 11 980 000
2018 tilinpäätös 1 727 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 11 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana.

Selvitysosa:Muutos nettobudjetoinniksi mahdollistaa mm. erillisrahoituksen tulouttamisen momentille. Momentti on luonteeltaan toimintameno.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 11 980 000
2019 tilinpäätös 11 980 000
2018 tilinpäätös 1 727 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 265 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Selvitysosa:Lisäyksestä 250 000 euroa on siirtoa momentilta 28.01.01 positiivisen luottotietorekisterin hankinnan valmisteluun ja 15 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Perustelujen täydentäminen mahdollistaa positiivisen luottotietorekisterin hankinnan valmistelusta ja hankinnasta aiheutuvien menojen maksamisen.


2020 VII lisätalousarvio 265 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 11 980 000
2019 tilinpäätös 11 980 000
2018 tilinpäätös 1 727 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 265 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.