Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 415 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2019, saa vuonna 2020 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % - 80 -
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % - 80 -
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 61 60 65
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 64 65 70
Verovelkojen kertymä maksujärjestelyillä, ulosotolla ja konkurssiuhkaisilla maksukehoituksilla, % - 31 31
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet1) 4 932 4 974 4 929
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,7 9,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,63 3,62 3,62

1) Tullin verotustehtävien siirtoina Verohallintoon on huomioitu lisäyksenä vuoden 2018 alusta 3 htv maahantuonnin arvonlisäverotuksen rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotukseen. Lisäksi vuoden 2019 osalta on huomioitu 1 htv:n vähentyminen YTJ:n siirtyessä PRH:n vastuulle.

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 Yhteensä
vuodesta 2020
lähtien
     
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 6 642 6 642
Menot yhteensä 6 642 6 642

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 404 636 405 670 418 848
Bruttotulot 3 950 3 400 3 400
Nettomenot 400 686 402 270 415 448
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 127 680    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 105 082    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2020

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ALV:n rajat ylittävän kuluttajakaupan laajentuminen, investointi 2 200
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentille 28.01.21) -1 160
Perustoiminnan jatkuva kehittäminen 1 500
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa -198
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (vuoden 2019 osuus) -5 300
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (vuoden 2020 osuus) 8 000
Valtionhallinnon digitalisointi ja läpinäkyvyyttä edistävät kehittämishankkeet (HO 2019) 8 000
Verotustehtävät (siirto momentilta 28.10.02) 170
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -62
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2 087
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 4 375
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -468
Palkkausten tarkistukset -712
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 1 002
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -871
Tasomuutos -1 211
Yhteensä 13 178

2020 talousarvio 415 448 000
2019 talousarvio 402 270 000
2018 tilinpäätös 378 088 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 425 448 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 415 448 000 euroon nähden aiheutuu auto- ja valmisteverotuksen tehtäväsiirtojen siirtymäkauden päättämisen lisärahoitustarpeesta.


2020 talousarvio 425 448 000
2019 IV lisätalousarvio 4 617 000
2019 talousarvio 402 270 000
2018 tilinpäätös 378 088 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 425 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2019, saa vuonna 2020 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 152 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 1 152 000
2020 talousarvio 425 448 000
2019 tilinpäätös 406 887 000
2018 tilinpäätös 378 088 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 152 000 euroa.