Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Metallirahamenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 073 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
Henkilötyövuodet 336 339 344
Sairauspoissaolot, pv/htv 5 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 30 905 31 546 34 573
Bruttotulot 1 330 500 500
Nettomenot 29 575 31 046 34 073
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 774    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 392    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.01) 20
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.02) 50
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03) 15
Julkisen sektorin johdon muutosvalmennus (kertaluonteinen) 2 000
Laajennettu hankintatuki (-0,5 htv) (siirto momentille 23.01.01) -50
Positiivisen luottorekisterin perustaminen (HO 2019 kertaluonteinen) 250
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuminen (siirto momentilta 26.01.01) 40
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta 170
Toiminnan turvaaminen (verotus, rahoitusmarkkinat, digitalisaatio) 400
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen -24
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
JTS-miljardin tuottavuussäästö -271
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 425
Palkkausten tarkistukset -74
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 99
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -86
Tasomuutos 75
Yhteensä 3 027

2020 talousarvio 34 073 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 31 046 000
2018 tilinpäätös 32 193 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 197 000 euroa.

Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Selvitysosa:Lisäys 124 000 euroa talousarvioesityksen 34 073 000 euroon nähden aiheutuu ministereiden ja poliittisen esikunnan avustajien lisämenoista.


2020 talousarvio 34 197 000
2019 IV lisätalousarvio 155 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 31 046 000
2018 tilinpäätös 32 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 197 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 800 000 euroa aiheutuu verolainsäädännön ja hallintopolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta ja 50 000 euroa harmaan talouden torjuntaohjelmaan sisältyvästä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnasta.


2020 IV lisätalousarvio 850 000
2020 talousarvio 34 197 000
2019 tilinpäätös 31 201 000
2018 tilinpäätös 32 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 123 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 250 000 euroa siirtona momentille 28.10.03 positiivisen luottotietorekisterin hankinnan valmisteluun ja lisäyksenä 127 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2020 VII lisätalousarvio -123 000
2020 IV lisätalousarvio 850 000
2020 talousarvio 34 197 000
2019 tilinpäätös 31 201 000
2018 tilinpäätös 32 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 123 000 euroa.