Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 682 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sisäasiainhallinnon turvallisuusarkkitehtuurin mukaisiin turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin

2) digitalisaation kehittämiseen

3) kokonaisarkkitehtuurityöhön

4) yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentille 26.10.01) -4 245
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentille 26.10.02) -204
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentille 26.20.01) -1 118
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentille 26.30.01) -72
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentille 26.30.02) -241
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentille 26.40.01) -455
Yhteensä -6 335

2020 talousarvio 1 682 000
2019 talousarvio 8 017 000
2018 tilinpäätös 8 017 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 1 594 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 88 000 euroa talousarvioesityksen 1 682 000 euroon nähden aiheutuu määräaikaisen tehtäväjärjestelyn mukaisesta siirrosta momentille 26.01.01.


2020 talousarvio 1 594 000
2019 IV lisätalousarvio -88 000
2019 talousarvio 8 017 000
2018 tilinpäätös 8 017 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 594 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sisäasiainhallinnon turvallisuusarkkitehtuurin mukaisiin turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin

2) digitalisaation kehittämiseen

3) kokonaisarkkitehtuurityöhön

4) yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin.