Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2020

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinstPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 50 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en extra intäktsföring som ingår som mål för affärsverken i den plan för de offentliga finanserna som statsrådet beslutade om den 3 april 2014. Senatfastigheters andel av intäktsföringen är 40 miljoner euro och Forststyrelsens andel 10 miljoner euro. Ökningen av intäktsföringen täcks med motsvarande försäljning av fast egendom.


2014 I tilläggsb. 50 000 000
2014 budget 220 000 000
2013 bokslut 240 000 000
2012 bokslut 240 000 000