Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha)PDF-versio

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään 22 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulosoton virkavaraintilillä säilytettävänä olevien varojen korkomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu ulosoton virkavaraintiliin liittyvän korkoriskin hallinnasta poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa aiheutuviin menoihin.

Ulosottokaaren 6 luvun 23 §:n mukaan varat, joita ulosottomies säilyttää 21 tai 22 §:n mukaan, on talletettava erikseen luottolaitokseen korkoa kasvamaan, jos varat ylittävät valtioneuvoston asetuksessa säädettävän huomattavan määrän.

Negatiivisessa korkoympäristössä ulosottoviranomaisen säilytettävänä olevat rahavarat säilytetään pääosin ulosoton virkavaraintilillä. Virkavaraintilin pääomien turvaamisesta aiheutuu poikkeuksellinen korkoriski. Mahdollinen positiivinen korko hyvitetään momentille 12.25.21.


2020 VII lisätalousarvio 22 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään 22 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulosoton virkavaraintilillä säilytettävänä olevien varojen korkomenojen maksamiseen.