Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määräraha on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.


2020 talousarvio 245 000
2019 talousarvio 245 000
2018 tilinpäätös 115 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 538 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 245 000 euroon nähden on 293 000 euroa, mistä 4 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.03, 2 000 euroa momentilta 25.01.05, 3 000 euroa momentilta 25.10.01, 3 000 euroa momentilta 25.10.02, 110 000 euroa momentilta 25.10.03, 41 000 euroa momentilta 25.10.04, 42 000 euroa momentilta 25.20.01, 19 000 euroa momentilta 25.30.01 ja 69 000 euroa momentilta 25.40.01 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 538 000
2019 talousarvio 245 000
2018 tilinpäätös 115 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 538 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 oikeusministeriön hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän (Hilda) toteuttamiseen.


2020 IV lisätalousarvio 1 200 000
2020 talousarvio 538 000
2019 tilinpäätös 245 000
2018 tilinpäätös 115 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 840 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös hallinnonalan tietohallintohankkeisiin ja digitalisaation edistämiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vaalitietojärjestelmän uudistamista koskevasta esiselvityshankkeesta.


2020 VII lisätalousarvio 840 000
2020 IV lisätalousarvio 1 200 000
2020 talousarvio 538 000
2019 tilinpäätös 245 000
2018 tilinpäätös 115 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 840 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös hallinnonalan tietohallintohankkeisiin ja digitalisaation edistämiseen.