Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 164 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten

2) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan asianajajayhdistykselle maksettavien siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 23 142 21 183 24 264
Bruttotulot 457 400 1 100
Nettomenot 22 685 20 783 23 164
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 004    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 549    

Määrärahan arvioitu käyttö

  htv %
     
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 14 6
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 26 11
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 44 18
EU- ja kansainväliset asiat 12 5
Ministeriön muut erityistehtävät 26 11
Tukitoiminnot 68 28
Palkallinen poissaolo 50 21
Yhteensä 240 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -240
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 80
Avoimuusrekisteri; henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset (HO 2019) 100
Avoimuusrekisterin perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) 500
Kansalliskielistrategia ja kielipoliittinen ohjelma (HO 2019) 200
Lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamisen sekä valtiosääntöoikeudellisen ja muun julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistaminen (HO 2019) 200
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 5
OM:n ohjelmien toteuttaminen (HO 2019 kertaluonteinen) 500
Perus- ja ihmisoikeustoimenpideohjelma (HO 2019) 100
Perustetaan vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja vanhusasiavaltuutetun toimisto (HO 2019) 100
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen -80
Vaikutusarvioinnin vahvistaminen lainvalmistelussa (HO 2019) 400
Valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori (HO 2019) 150
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.03) 150
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 25.01.03) -5
Vuoden 2019 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus) -200
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (siirto momentilta 25.01.03) 200
Ylivelkaantuminen (HO 2019); taloudenhallinnan neuvottelukunta 50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -21
JTS-miljardin tuottavuussäästö -59
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 290
Palkkausten tarkistukset -49
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 67
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -57
Yhteensä 2 381

2020 talousarvio 23 164 000
2019 talousarvio 20 783 000
2018 tilinpäätös 20 230 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 857 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 23 164 000 euroon nähden on 693 000 euroa.

Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 413 000 euroa poliittisen esikunnan kasvusta johtuen, 200 000 euroa siirtona momentilta 25.01.03 naisiin kohdistuvan väkivallan raportoinnin valmisteluun, 260 000 euroa siirtona momentilta 25.10.03, mistä 180 000 euroa pääluottamusmiestoimintaan ja 80 000 euroa Valtiokonttorin perimän hyvitysasian käsittelyn viivästymisestä johtuen sekä 490 000 euroa siirtona momentilta 25.10.04, mistä 420 000 euroa oikeusavun ja edunvalvonnan koulutukseen ja 70 000 euroa ennakoivaan talousneuvonta -hankkeeseen. Muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 670 000 euroa siirtona momentille 25.10.03 Tuomioistuinvirastoon oikeusministeriöstä siirtyviä resursseja vastaavasti.


2020 talousarvio 23 857 000
2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 20 783 000
2018 tilinpäätös 20 230 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 857 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten

2) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan asianajajayhdistykselle maksettavien siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan liittyvistä lisätehtävistä korruption ja väärinkäytösten ehkäisemiseen.


2020 IV lisätalousarvio 50 000
2020 talousarvio 23 857 000
2019 tilinpäätös 20 782 999
2018 tilinpäätös 20 230 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 119 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 81 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 25.10.04 oikeusavun ja edunvalvonnan koulutukseen.


2020 VII lisätalousarvio -119 000
2020 IV lisätalousarvio 50 000
2020 talousarvio 23 857 000
2019 tilinpäätös 20 782 999
2018 tilinpäätös 20 230 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 119 000 euroa.