Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Perustelujen muutoksella mahdollistetaan määrärahan käyttö myös hankkeiden sellaisiin menoihin, jotka aiheutuvat toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella palkatun henkilöstön palkkausmenoista ja muista hankkeisiin liittyvistä kulutusmenoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa eikä muutosta henkilötyövuosiin.


2012 II lisätalousarvio
2012 I lisätalousarvio 3 065 000
2012 talousarvio 14 008 000
2011 tilinpäätös 20 158 000
2010 tilinpäätös 19 158 000