Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

90. Eduskunnan muut menotPDF-versio

50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 377 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaisen tuen maksamiseen ryhmien toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmien toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa määrärahan käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia ohjeita.

Selvitysosa:Määräraha jaetaan ryhmien kesken siten, että jokaista edustajaa kohden suoritetaan 1 673 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kullekin vuoden 2019 eduskuntavaalien tuloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle suoritetaan vaalikauden loppuun asti kahden edustajan kuukausisummaa vastaava määrä kuukaudessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ryhmäkansliamäärärahan tarkistus 122
Yhteensä 122

Momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi.


2020 talousarvio 4 377 000
2019 talousarvio 4 255 000
2018 tilinpäätös 4 081 770

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 377 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaisen tuen maksamiseen ryhmien toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmien toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa määrärahan käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia ohjeita.