Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 594 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 760 000 euroa. Vuosien 2020—2022 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, poliittisten kehityssuuntien ja keskeisten jäsenmaiden EU-politiikan tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä EU-politiikan tutkimus sisältyy keskeisenä osana kaikkiin tutkimusohjelmiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet 40,4 43,5 45,0
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,7 4,5 4,5
Naisten osuus henkilöstöstä, % 46 50 50

ParTy-työtyytyväisyyskartoituksen tulosten mukaan työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 3 816 4 344 4 354
Bruttotulot 1 067 805 760
Nettomenot 2 749 3 539 3 594
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 635    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 284    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 28
Palkkausten tarkistukset 27
Yhteensä 55

2020 talousarvio 3 594 000
2019 talousarvio 3 539 000
2018 tilinpäätös 3 398 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 594 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 220 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään instituutin toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 220 000
2019 talousarvio 220 000
2018 tilinpäätös 189 692

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 220 000 euroa.