Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

10. Allmänbildande utbildningPDF-versio

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu får ingå avtal om att hyra tillfälliga lokaler för eget bruk så att den ökning av hyreskostnaderna som avtalet föranleder är högst 200 000 euro per år under perioden 2010—2013.

Förklaring:Avsikten är att med stöd av fullmakten ingås avtal om tillfälliga hyreslokaler för skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu för den tid en bestående lösning på lokalfrågan utreds och genomförs för att ersätta de undervisnings- och förvaltningslokaler som har fått användningsförbud.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb. 350 000
2009 budget 54 742 000
2008 bokslut 49 305 000
2007 bokslut 44 414 000