Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille merkitään nettotuloa 1 963 368 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2018—2020 (mrd. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
budjetoitu
2020
esitys
       
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 103,9 106,8 108,8

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 15,1 mrd. euroa vuonna 2020. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumksia ja lyhytaikaista luottoa 5,3 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 22 343 000 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 20 380 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 2 013
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 1 963

2020 talousarvio 1 963 368 000
2019 II lisätalousarvio -136 184 000
2019 I lisätalousarvio 226 788 000
2019 talousarvio 1 655 024 000
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille merkitään nettotuloa 2 159 024 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 195 656 000 euroa talousarvioesityksen 1 963 368 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 2 209
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 2 159

2020 talousarvio 2 159 024 000
2019 IV lisätalousarvio -19 187 000
2019 III lisätalousarvio 678 006 000
2019 II lisätalousarvio -136 184 000
2019 I lisätalousarvio 226 788 000
2019 talousarvio 1 655 024 000
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 39 350 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 2 248 374 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille merkitään nettotuloa 2 198 374 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille merkitään lisäystä 396 990 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 396 990 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 2 645 367 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 2 595 367 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 2 645
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 2 595

2020 I lisätalousarvio 396 990 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2020 vp (26.3.2020)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 686 500 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 3 331 867 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille merkitään lisäystä 1 083 490 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille merkitään lisäystä 9 384 072 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 9 384 072 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 12 715 936 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 12 665 936 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 12 716
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 12 666

2020 II lisätalousarvio 9 384 072 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

II lisätalousarvioesitys täydentävä HE 52/2020 vp (17.4.2020)

Momentille merkitään lisäystä 9 389 572 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 500 000 euroa toisen lisätalousarvioesityksen 9 384 072 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetusta määrärahamuutoksesta.

Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 12 721 436 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 12 671 436 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 12 721
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 12 671

2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille merkitään lisäystä 9 389 572 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 66/2020 vp (8.5.2020)

Momentille merkitään lisäystä 832 000 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 832 000 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 13 553 436 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 13 503 436 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 13 553
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 13 503

2020 III lisätalousarvio 832 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 6/2020 vp (25.5.2020)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 48 000 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 13 601 436 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomentille 32.30.31 ehdottamasta muutoksesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2020 vp (25.5.2020)

Momentille merkitään lisäystä 880 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille merkitään lisäystä 5 265 875 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 5 265 875 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 18 867 311 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 18 817 311 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 18 867
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 18 817

2020 IV lisätalousarvio 5 265 875 000
2020 III lisätalousarvio 880 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

IV lisätalousarvioesitys täydentävä HE 97/2020 vp (11.6.2020)

Momentille merkitään lisäystä 5 290 775 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 24 900 000 euroa neljännen lisätalousarvioesityksen 5 265 875 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista määrärahamuutoksista.

Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 5 290 775 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 18 892 211 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 18 842 211 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 18 892
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 18 842

2020 IV lisätalousarvio 5 290 775 000
2020 III lisätalousarvio 880 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 30 568 000 euroa nimellisarvoisesta nettolainanotosta, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 18 922 779 000 euroa.

Vähennys johtuu valiokunnan tulo- ja menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille merkitään lisäystä 5 321 343 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentilta vähennetään 1 254 775 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 1 254 775 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 17 668 004 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 17 618 004 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 17 668
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 17 618

2020 V lisätalousarvio -1 254 775 000
2020 IV lisätalousarvio 5 321 343 000
2020 III lisätalousarvio 880 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2020 vp (24.9.2020)

Valiokunta ehdottaa momentilta vähennettäväksi 4 000 000 euroa nimellisarvoisesta nettolainanotosta, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 17 664 004 000 euroa. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 17 614 004 000 euroa vuonna 2020.

Vähennys johtuu valiokunnan menomomentille 28.90.35 ehdottamasta muutoksesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentilta vähennetään 1 258 775 000 euroa.

 

VI lisätalousarvioesitys HE 131/2020 vp (24.9.2020)

Momentille merkitään lisäystä 200 000 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 200 000 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 17 868 004 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 17 818 004 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 17 868
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 17 818

2020 VI lisätalousarvio 200 000 000
2020 V lisätalousarvio -1 254 775 000
2020 IV lisätalousarvio 5 321 343 000
2020 III lisätalousarvio 880 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Eduskunnan kirjelmä EK 38/2020 vp (16.10.2020)

Momentille merkitään lisäystä 200 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille merkitään lisäystä 1 822 784 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 1 822 784 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 19 686 788 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 19 636 788 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 19 687
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 19 637

2020 VII lisätalousarvio 1 822 784 000
2020 VI lisätalousarvio 200 000 000
2020 V lisätalousarvio -1 258 775 000
2020 IV lisätalousarvio 5 321 343 000
2020 III lisätalousarvio 880 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Momentille merkitään lisäystä 1 836 508 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 13 724 000 euroa seitsemännen lisätalousarvioesityksen 1 822 784 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista määrärahamuutoksista.

Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 1 836 508 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 19 700 512 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 19 650 512 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 19 701
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 19 651

2020 VII lisätalousarvio 1 836 508 000
2020 VI lisätalousarvio 200 000 000
2020 V lisätalousarvio -1 258 775 000
2020 IV lisätalousarvio 5 321 343 000
2020 III lisätalousarvio 880 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille merkitään lisäystä 1 836 508 000 euroa.