Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

35. Ympäristöministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 350 000 euroa.

Selvitysosa:Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 §:n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan jääolosuhteiden öljyntorjuntalaitteiden ja puuttuvan avomeritorjuntakaluston hankinnasta sekä muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 1 200 000 euroa.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2020 talousarvio 1 350 000
2019 talousarvio 1 650 000
2018 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 350 000 euroa.

20. Siirto Valtion asuntorahastosta

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille siirretään 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2018 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2018 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (0,3 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 0,15 %. Näin jälleenrahoituskorko vuodelle 2020 on 0,23 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 5,2 milj. euroa.


2020 talousarvio 6 000 000
2019 I lisätalousarvio 73 000 000
2019 talousarvio 5 250 000
2018 tilinpäätös 12 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille siirretään 6 000 000 euroa.

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille arvioidaan kertyvän tuloja, jotka perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (29/2016) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista annettuun maksuasetukseen (53/2016). Lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot.

Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyysilmoituksista tulevat tulot.


2020 talousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 1 000 000
2018 tilinpäätös 426 767

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yksityishenkilön tekemästä lahjoituksesta luonnonsuojeluun. Lahjoitusvaroja voidaan käyttää yhteen tai useampaan Helmi-ohjelman lintuvesi- ja kosteikkokohteeseen. Vastaava määrärahan lisäys on huomioitu momentilla 35.10.21.


2020 VII lisätalousarvio 50 000
2020 talousarvio 1 000 000
2019 tilinpäätös 719 082
2018 tilinpäätös 426 767

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 euroa.