Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 411 200 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Business Finland -viraston tulot 1 000 000
Royalty-tulot 4 500 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 77 200 000
Päästöoikeuksien huutokauppatulot 267 000 000
Päästöoikeuksien huutokauppatulot (EU:n innovaatiorahasto) 60 000 000
Muut tulot 500 000
Yhteensä 411 200 000

Momentille kertyy tuloja Business Finland -viraston osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).

Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppalakiin (311/2011) sekä komission huutokauppa-asetukseen (EU) N:o 1031/2010.


2020 talousarvio 411 200 000
2019 talousarvio 214 700 000
2018 tilinpäätös 334 847 752

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 411 200 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 84 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu päästöoikeuden hinnan laskun myötä vähenevistä päästöoikeuden huutokauppatuloista.


2020 IV lisätalousarvio -84 000 000
2020 talousarvio 411 200 000
2019 tilinpäätös 303 558 760
2018 tilinpäätös 334 847 752

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 84 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 56 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu päästöoikeuden hinnan nousun myötä kohoavista päästöoikeuden huutokauppatuloista.


2020 VII lisätalousarvio 56 000 000
2020 IV lisätalousarvio -84 000 000
2020 talousarvio 411 200 000
2019 tilinpäätös 303 558 760
2018 tilinpäätös 334 847 752

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 56 000 000 euroa.