Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2020 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 1 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys 16 000 000
Korkotulot 4 000 000
Yhteensä 21 000 000

2020 talousarvio 21 000 000
2019 talousarvio 18 400 000
2018 tilinpäätös 20 946 855

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 568 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 537 200 000 euroa on arpajaislain mukaisia Veikkaus Oy:n tuottoja ja 30 800 000 euroa rahapelitoiminnan jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.


2020 talousarvio 568 000 000
2019 talousarvio 563 814 000
2018 tilinpäätös 572 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 568 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 175 700 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Veikkaus Oy:n tuottoarvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio -175 700 000
2020 talousarvio 568 000 000
2019 tilinpäätös 563 814 000
2018 tilinpäätös 572 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 175 700 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2020 talousarvio 4 000 000
2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 tilinpäätös 12 821 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvien tulojen lisäys perustuu kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoitukseen, jotka on tarkoitus myöntää avustuksina kulttuurialan henkilöille ja toimijoille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Tuloa vastaava määrärahan lisäys on budjetoitu momentille 29.80.01.


2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 000 000
2019 tilinpäätös 12 864 443
2018 tilinpäätös 12 821 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 900 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvien tulojen lisäys perustuu Pro Musica -säätiön lahjoitukseen, joka on tarkoitus jakaa avustuksina kulttuurialan henkilöille ja toimijoille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Tuloa vastaava määrärahan lisäys on budjetoitu momentille 29.80.01.


2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 000 000
2019 tilinpäätös 12 864 443
2018 tilinpäätös 12 821 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 100 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 145 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 145 000 euroa aiheutuu Helsingin kaupungilta laskutettavasta osuudesta Suomenlinnan huoltorannan korjauksessa ja 33 000 000 euroa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston lahjoituksesta yliopistojen pääomittamiseen.


2020 VII lisätalousarvio 33 145 000
2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 000 000
2019 tilinpäätös 12 864 443
2018 tilinpäätös 12 821 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 145 000 euroa.