Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 25 509 26 000 27 400
— muut tuotot 8 - -
Tuotot yhteensä 25 517 26 000 27 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 23 230 23 500 24 800
— osuus yhteiskustannuksista 7 455 7 500 7 500
Kustannukset yhteensä 30 685 31 000 32 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 168 -5 000 -4 900
Kustannusvastaavuus, % 83 84 85

2020 talousarvio 27 400 000
2019 talousarvio 26 000 000
2018 tilinpäätös 25 517 430

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 400 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yleisen edunvalvonnan päämiesten määrän kasvusta.


2020 IV lisätalousarvio 800 000
2020 talousarvio 27 400 000
2019 tilinpäätös 26 894 204
2018 tilinpäätös 25 517 430

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 800 000 euroa.