Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 506 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 48,80 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 35,14 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 31,76 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 36,50 euroa.

Alkoholiveroa korotettiin keskimäärin 10 prosentilla vuoden 2018 alusta ja noin 2,5 prosentilla vuoden 2019 alusta.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jonka määrä on n. 14 milj. euroa vuonna 2020.


2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 talousarvio 1 520 000 000
2018 tilinpäätös 1 471 675 211

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 506 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 74 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu poikkeustilanteesta johtuvan alkoholin ennustetun kulutuksen alentumisesta.


2020 II lisätalousarvio -74 000 000
2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 tilinpäätös 1 481 938 223
2018 tilinpäätös 1 471 675 211

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 74 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 48 000 000 euroa.

Selvitysosa:Ennustemuutos johtuu kertymätietojen päivittymisestä. Alkoholin verollinen kulutus ei ole vähentynyt odotetusti, vaikka koronapandemiaan liittyvät poikkeustoimet vähensivät anniskelukulutusta. Taustalla on myös alkoholin matkustajatuonnin selvä väheneminen poikkeustoimien aikana, mikä on osaltaan todennäköisesti lisännyt kotimaista verollista alkoholin myyntiä.


2020 V lisätalousarvio 48 000 000
2020 II lisätalousarvio -74 000 000
2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 tilinpäätös 1 481 938 223
2018 tilinpäätös 1 471 675 211

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 48 000 000 euroa.