Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

01. TupakkaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 160 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 66,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 273,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 0,025 euroa kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 0,27 euroa kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 61,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 44,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 166,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2020—2023 yhteensä 200 milj. eurolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tupakkaverolain muuttamisesta, jolla on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020—2021 veronkorotukset. Korotusten tuottovaikutus on yhteensä vuositasolla 100 milj. euroa.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Savukkeet 967 984 1 001
Muut tupakkatuotteet 148 142 159
Yhteensä 1 115 1 126 1 160

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2020 talousarvio 1 160 000 000
2019 talousarvio 1 126 000 000
2018 tilinpäätös 1 115 321 747

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 160 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentilta vähennetään 149 000 000 euroa.

Selvitysosa:Ennustemuutos johtuu kertymätietojen päivittymisestä. Taustalla on hieman ennustettua suurempi verollisten tupakkatuotteiden kulutuksen lasku sekä merkittävämpänä syynä se, että tupakkayritykset näyttävät pienentäneen varastotasojaan.


2020 V lisätalousarvio -149 000 000
2020 talousarvio 1 160 000 000
2019 tilinpäätös 929 264 582
2018 tilinpäätös 1 115 321 747

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentilta vähennetään 149 000 000 euroa.