Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

04. Perintö- ja lahjaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 733 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) ja siinä oleviin perintö- ja lahjaveroasteikkoihin. Lahjaveron osuudeksi momentin kertymästä arvioidaan n. 20 %.

Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu 15 erilaista verotukea, joista merkittävimmän, yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen määräksi arvioidaan n. 154 milj. euroa vuonna 2020.


2020 talousarvio 733 000 000
2019 talousarvio 720 000 000
2018 tilinpäätös 692 262 963

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 733 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 46 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua suuremmista kertymä- ja maksuunpanotiedoista.


2020 II lisätalousarvio 46 000 000
2020 talousarvio 733 000 000
2019 tilinpäätös 749 116 900
2018 tilinpäätös 692 262 963

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 46 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 47 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiemmin arvoitua suuremmasta verokertymästä.


2020 VII lisätalousarvio 47 000 000
2020 II lisätalousarvio 46 000 000
2020 talousarvio 733 000 000
2019 tilinpäätös 749 116 900
2018 tilinpäätös 692 262 963

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 47 000 000 euroa.