Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 985 000
05. Yhteiset menot 10 294 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 260 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 3 320 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 161 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 15 225 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 470 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 215 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 8 321 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 391 000
23. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 526 000
Yhteensä   51 168 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta 23. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI), jolle on osoitettu 526 000 euroa. Suomi osallistuu Naton koulutusoperaatioon Irakissa 1—5 sotilaalla. Lisäksi käyttösuunnitelmakohtaan 05. on lisätty 415 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 08. on lisätty 278 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 14. on vähennetty 767 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 15. on lisätty 218 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohtaan 18. on lisätty 329 000 euroa. Muutokset johtuvat operaatioiden suunnitteluperusteiden muutoksista.

Muutokset katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09., josta on vähennetty 999 000 euroa.


2019 talousarvio 51 168 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 57 999 000
2017 tilinpäätös 58 429 000