Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2019

70. OpintotukiPDF-versio

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 442 136 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 930 000 euroa talousarvioesityksen 441 206 000 euroon nähden aiheutuu vanhempien tulojen vaikutuksen muutoksesta itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärään. Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain (65/1994) muuttamisesta siten, että 1.1.2019 alkaen apurahoja ei oteta tulona huomioon opintotuessa ja 1.8.2019 lukien vanhempien tulot eivät pienennä itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärää eikä asumislisää.


2019 talousarvio 442 136 000
2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 449 326 000
2017 tilinpäätös 602 051 463