Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 24 600 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 14 600 000 euroon nähden aiheutuu veronhuojennuspäätösten mukaisista takaisinmaksuista, joita tehdään vuonna 2019 aiemmin arvioitua enemmän.

Talousarvioesitykseen nähden määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, jotta meno voidaan kohdentaa talousarvion toteutumista paremmin kuvaavan, maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtaista vahvistamista koskevan tekemisen perusteella (maksatuspäätösperuste).


2019 talousarvio 24 600 000
2018 II lisätalousarvio 13 000 000
2018 talousarvio 15 900 000
2017 tilinpäätös 10 660 949