Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

10. Verotus ja tulliPDF-versio

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 168 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 110 000 euroa talousarvioesityksen 167 058 000 euroon nähden aiheutuu afrikkalaisen sikaruton torjuntaa edistävistä toimista.


2019 talousarvio 168 168 000
2018 I lisätalousarvio 1 088 000
2018 talousarvio 164 518 000
2017 tilinpäätös 159 837 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 24 600 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 14 600 000 euroon nähden aiheutuu veronhuojennuspäätösten mukaisista takaisinmaksuista, joita tehdään vuonna 2019 aiemmin arvioitua enemmän.

Talousarvioesitykseen nähden määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, jotta meno voidaan kohdentaa talousarvion toteutumista paremmin kuvaavan, maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtaista vahvistamista koskevan tekemisen perusteella (maksatuspäätösperuste).


2019 talousarvio 24 600 000
2018 II lisätalousarvio 13 000 000
2018 talousarvio 15 900 000
2017 tilinpäätös 10 660 949

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan kolmas kappale on poistettu. Määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, koska meno kohdennetaan valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:ssä säädetyillä perusteilla.


2019 talousarvio 15 000 000
2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio 22 700 000
2017 tilinpäätös 8 950 900

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, jotta meno voidaan kohdentaa talousarvion toteutumista paremmin kuvaavan, maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtaista vahvistamista koskevan päätöksen tekemisen perusteella (maksatuspäätösperuste).


2019 talousarvio 6 000 000
2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio 6 000 000
2017 tilinpäätös 4 705 447