Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 45 800 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 46 919 46 000 45 690
— muut tuotot 4 110 110
Tuotot yhteensä 46 923 46 110 45 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 78 051 65 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 31 212 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 109 263 95 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -62 340 -48 890 -49 200
Kustannusvastaavuus, % 43 49 48

2019 talousarvio 45 800 000
2018 talousarvio 46 110 000
2017 tilinpäätös 46 923 115