Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2017—2019

  v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
  1000 €%
 
24.Ulkoministeriön hallinnonala42 11738 52738 524-30
20.Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot950982952-30-3
99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot41 16737 54537 572270
25.Oikeusministeriön hallinnonala151 599146 860147 5506900
10.Tuomioistuintulot46 92346 11045 800-310-1
15.Yleisen edunvalvonnan tulot24 83425 00026 0001 0004
20.Ulosottomaksut77 28073 00073 0000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2 5622 7502 7500
26.Sisäministeriön hallinnonala32 06136 06429 713-6 351-18
98.EU:lta saatavat tulot 18 53634 11427 763-6 351-19
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot13 5251 9501 9500
27.Puolustusministeriön hallinnonala13 6554 5262 626-1 900-42
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot45880
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818180
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot13 5914 5002 600-1 900-42
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 281 9252 329 0112 388 10959 0983
(10.)Tullin tulot1 8410
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista129 411129 073125 802-3 271-3
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista24 67024 60624 209-397-2
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista14 28314 24513 834-411-3
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot3 8899 97410 2152412
25.Metallirahatulot5 93350500
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 827 3941 865 8631 909 30143 4382
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset198 970217 200234 56817 3688
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut16 18316 68016 9302501
60.Työturvallisuusmaksu824850800-50-6
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot35 11435 80036 7009003
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen1 7081 5001 70020013
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot21 70513 17014 0008306
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala581 482592 800586 214-6 586-1
70.Opintotukitoiminnan tulot18 20218 30018 4001001
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista554 686570 500563 814-6 686-1
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot8 5954 0004 0000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala928 428853 3231 044 203190 88022
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot537 266536 733536 7330
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta314 308230 000420 000190 00083
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta6 53710 00010 0000
04.EU:lta saatavat muut tulot4314955586313
20.Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta39 37140 50042 0001 5004
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut3 2363 0003 1001003
41.Tenojoen kalastuslupamaksut05005000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut4 3224 5755 37580017
44.Kalastonhoitomaksut 8 09610 1009 386-714-7
45.Riistanhoitomaksut10 02111 92011 751-169-1
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot4 8395 5004 800-700-13
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala28 4635 5503 350-2 200-40
10.Liikenneviraston tulot27 8214 7002 500-2 200-47
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot6428508500
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala409 015391 779434 96043 18111
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot3 5362 8692 850-19-1
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista21 60021 6000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset30 06131 81031 8100
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot221 201240 000200 000-40 000-17
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot154 217117 100178 70061 60053
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala577 821576 738578 6751 9370
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 8191 6001 6000
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot03003000
90.Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta466 304476 313474 650-1 6630
98.Valtionapujen palautukset109 04497 200101 2004 0004
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot6541 325925-400-30
35.Ympäristöministeriön hallinnonala28 84514 6507 900-6 750-46
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista8561 6501 6500
20.Siirto valtion asuntorahastosta26 50012 0005 250-6 750-56
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot1 4901 0001 0000
39.Muut sekalaiset tulot458 046549 700514 200-35 500-6
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista172 942172 200173 2001 0001
02.Verotukseen liittyvät korkotulot74 26475 00084 0009 00012
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset203 162300 000250 000-50 000-17
10.Muut sekalaiset tulot7 6772 5007 0004 500180
Yhteensä5 533 4575 539 5285 776 024236 4964