Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            03. Ratavero
            06. Väylämaksut
            08. Öljyjätemaksu
            09. Muut verotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

12. SäteilytoimintaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 2 271 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat säteilylaissa tarkoitettuja valvontamaksuja.

Säteilyturvakeskuksen perimät veroluonteiset valvontamaksut perustuvat tarkastustoiminnan toteutuneisiin kustannuksiin pohjautuvaan kustannusarvioon. Veron määrää tarkistetaan tarvittaessa kustannustason muuttuessa.


2019 talousarvio 2 271 000