Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            03. Ratavero
            06. Väylämaksut
            08. Öljyjätemaksu
            09. Muut verotulot
            12. Säteilytoimintavero
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

08. ÖljyjätemaksuPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986). Maksun suuruus on 5,75 senttiä voiteluöljykilolta. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on budjetoitu momenteille 35.10.60 ja 65.


2019 talousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 3 767 616