Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
            01. Tupakkavero
            04. Alkoholijuomavero
            05. Virvoitusjuomavero
            07. Energiaverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 113 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 58,00 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 248,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 0,25 euroa kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 51,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 39,00 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 151,00 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2016—2019. Korotukset toteutetaan asteittaisina puolivuosittaisina korotuksina ja viimeisin veronkorotus tuli voimaan 1.7.2018. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena verollisten savukkeiden kulutus on supistunut n. 19 % vuodesta 2008 vuoteen 2017.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Savukkeet 841 915 978
Muut tupakkatuotteet 113 127 135
Yhteensä 954 1 042 1 113

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2019 talousarvio 1 113 000 000
2018 talousarvio 1 042 000 000
2017 tilinpäätös 953 811 217