Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
            20. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 35 847 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muuttamisesta. Esityksellä luotaisiin uusi saamelaiskäräjävaalien oikaisulautakunta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Eduskuntavaalit 2019; valmistelumenot 15 640
Europarlamenttivaalit 2019; valmistelumenot15 290
Vaalitietojärjestelmämenot3 752
Kehittämishankkeet100
Saamelaiskäräjävaalit 2019; valmistelumenot400
Saamelaiskäräjävaalit; oikaisulautakunnan menot100
Omakustannusperiaate; Senaatin vuokrat3
Muut vaalimenot562
Yhteensä35 847

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eduskuntavaalit 2019, valmistelumenot15 340
Europarlamenttivaalit 2019, valmistelumenot15 290
Kehittämishankkeet-210
Maakuntavaalit 2018, varautuminen (v. 2018 rahoitus)-15 900
Muut vaalimenot-40
Presidentinvaali 2018 (v. 2018 rahoitus), valmistelu- ja kehittämismenot-23 810
Saamelaiskäräjävaalit 2019, oikaisulautakunnan menot100
Saamelaiskäräjävaalit 2019, valmistelumenot200
Vaalitietojärjestelmämenot-233
Yhteensä-9 263

2019 talousarvio35 847 000
2018 I lisätalousarvio-10 695 000
2018 talousarvio45 110 000
2017 tilinpäätös9 696 360