Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

9.4. Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka jaoteltunaPDF-versio

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on 0,1 % alijäämäinen suhteessa BKT:hen v. 2019. Valtion budjettitalous säilyy edelleen alijäämäisenä. Paikallishallinnon ydinsektori, kunnat ja kuntayhtymät ovat myös alijäämäisiä. Sosiaaliturvarahastot ovat ylijäämäisiä ja nostavat koko julkisen sektorin lähes tasapainoon. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden yhteenlaskettu alijäämä on n. 0,2 % suhteessa BKT:hen.

Julkisyhteisöjen sulautettu EDP-velka alittaa 60 prosentin viitearvon v. 2018. Velasta suurin osa on valtion budjettitalouden velkaa. Myös kunnilla ja kuntayhtymillä on velkaa merkittävästi. Ydinsektoreiden ulkopuolisista yksiköistä lähinnä kiinteistöyhtiöillä ja muutamilla muilla yksiköillä on velkaa. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden velka kasvaa hitaasti yksiköiden alijäämän verran vuosittain. Julkisyhteisöjen alasektoreihin kuuluvista yksiköistä löytyy lista Tilastokeskuksen verkkosivuilta.1)

Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka suhteessa BKT:hen jaoteltuna ydinsektoreihin ja ydinsektoreiden ulkopuolisiin yksiköihin

  2016 2017 2018 2019
         
Julkisyhteisöt yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -1,7 -0,7 -0,7 -0,1
Velka suhteessa BKT:hen 63,0 61,3 59,9 59,1
         
Ydinsektorit yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -1,5 -0,4 -0,5 0,1
Velka suhteessa BKT:hen 60,6 59,1 57,6 56,7
         
Ulkopuoliset yksiköt yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Velka suhteessa BKT:hen 2,4 2,2 2,3 2,4