Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

7.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Tavoitteena on turvata laadukkaat ja saavutettavat digitaaliset palvelut jokaiselle ja ohjata tulevaisuustyön kautta Suomea kohti ennakointikykyistä digitaalista yhteiskuntaa. Tavoitetilaa tuetaan muodostamalla strategista tietopolitiikkaa, jolla luodaan tietoja koskevia linjauksia ja periaatteita. Tiedonhallinnan lainsäädäntö uudistetaan ja sen mukaisten vaatimuksien toimeenpanoa viranomaisissa ohjataan ja tuetaan. Lisäksi selvitetään tekoälyn hyödyntämistä julkisen hallinnon toiminnassa.

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnan ohjauksen tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, ensisijaisesti digitaaliset, yhteentoimivat, kustannustehokkaat ja tietoturvalliset julkiset palvelut ja tiedonhallinta valtionhallinnossa, kunnallishallinnossa sekä valmistelussa olevassa maakuntahallinnossa. Ohjauksen ja rakenteiden uudistamisessa määritetään tiedonhallinnan, yhteisen ICT:n sekä maakuntien ICT:n ohjausrakenteita. Kehitetyt ohjausrakenteet ja investointien ohjaus- ja vaikuttavuusmalli toimeenpannaan v. 2019.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt selvitystyön suomalaisen henkilötunnuksen uudistamisesta ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimisesta. Selvitystyön tavoitteena on vuoden 2019 loppuun mennessä tehdä esitys tuleville vuosikymmenille ulottuvasta kansallisesta toimintamallista henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata viranomaisten rooli henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa.

Julkisen hallinnon palvelut ohjataan ensisijaisesti digitaalisiksi velvoittamalla viranomaiset tarjoamaan asiakkaille palvelua sähköisesti. Yritykset sekä yhteisöt ohjataan asioimaan viranomaisten kanssa ainoastaan sähköisesti. Kansalaisten asiointia helpottavan digituen pilotointia jatketaan v. 2019, mutta kansalaisille taataan mahdollisuus saada palvelua myös perinteisessä muodossa.

Digitaalisen turvallisuuden tärkeys korostuu yhteiskunnan ja julkishallinnon digitalisaation edellytyksenä. Vuoden 2019 toimenpiteitä digitaalisen turvallisuuden tehostamiseksi ovat mm. tietoturvasääntelyn uudistaminen, keskeisten strategisten tieto- ja kyberturvallisuuden linjausten laadinta sekä koko julkista hallintoa koskevan digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman käynnistäminen. Kansalaisten arjen turvallisuutta parannetaan kehittämällä mobiilia viranomaisviestintäpalvelua, jolla viranomaisille taataan häiriöttömät ja toimintavarmat viestintämahdollisuudet kaikissa tilanteissa.