Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

Määrärahat taloudellisen laadun mukaanPDF-versio

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2017—20191)

    v. 2017
tilinpäätös
v. 2018
varsinainen
talousarvio
v. 2019
esitys
 
Muutos 2018—2019
Tunnus Menolaji milj. € milj. € milj. € milj. € %
             
01-14 Toimintamenot 6 429 6 593 6 744 151 2
15-17 Eläkkeet 4 598 4 697 4 792 95 2
18-19 Puolustusmateriaalin hankkiminen 504 483 773 290 60
20-28 Muut kulutusmenot 2 128 2 249 1 782 -467 -21
29 Arvonlisäveromenot 1 144 1 283 1 161 -122 -9
01-29 Kulutusmenot 14 803 15 304 15 251 -53 -0
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 11 078 11 175 10 947 -228 -2
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 3 673 3 640 3 502 -138 -4
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 13 049 13 219 12 928 -291 -2
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 6 317 6 555 6 878 323 5
61-65 EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 904 1 016 1 028 12 1
66-69 Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 566 2 583 2 790 207 8
30-69 Siirtomenot 37 587 38 188 38 072 -116 -0
70-73 Kaluston hankinta 25 24 14 -11 -44
74-75 Talonrakennukset 62 25 21 -4 -16
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 18 35 35 0 0
77-79 Maa- ja vesirakennukset 470 460 416 -44 -10
70-79 Reaalisijoitukset 574 544 486 -58 -11
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 235 262 140 -122 -47
87-89 Muut finanssisijoitukset 466 223 180 -44 -20
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 701 485 320 -166 -34
70-89 Sijoitusmenot 1 275 1 029 805 -224 -22
90-92 Valtionvelan korot 1 325 1 221 1 170 -51 -4
93-94 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta2) 0 0 0 0
95-99 Muut ja erittelemättömät menot 52 71 48 -23 -32
90-99 Muut menot 1 377 1 292 1 218 -74 -6
Yhteensä 55 042 55 814 55 347 -467 -1

1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.