Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

10.5. Negatiivinen oma pääomaPDF-versio

Sekä valtion talousarviotalouden taseen että valtion kokonaistaseen osoittama valtion oma pääoma on negatiivinen. Valtion kokonaistaseen osoittama negatiivinen oma pääoma 30.6.2018 (-33,7 mrd. euroa) on rahastojen ja liikelaitosten positiivista omista pääomista johtuen talousarviotalouden negatiivista omaa pääomaa (-62,2 mrd. euroa) olennaisesti pienempi. Oman pääoman heikentyminen on alkuvuodesta 2018 tasaantunut.

Oman pääoman kehitys 2008—30.6.2018 (mrd. euroa)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.6.2018
                       
Talousarviotalouden oma pääoma -8,1 -15,8 -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -62,0 -62,2
Rahastojen oma pääoma1)             26,7 26,5 27,0 27,4 27,6
Liikelaitosten oma pääoma1)             6,8 6,7 6,8 6,9 6,8
Kokonaistaseen oma pääoma             -22,7 -27,7 -31,5 -33,7 -33,7

1) Rahastojen ja liikelaitosten oma pääoma on esitetty vain valtion kokonaistaseen laatimisvuosilta.

Valtion talousarviotalouden aloittavassa taseessa 1.1.1998 oma pääoma oli n. 30 mrd. euroa negatiivinen. Tilanne johtui sekä valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvun alussa että aloittavan taseen laatimisessa tehdyistä ratkaisuista. Osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseen ulkopuolelle ja valtion yhtiöomaisuus arvostettiin erittäin varovaisesti.

Vuosina 1998—2008 valtion tuotto- ja kululaskelmat olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä vahvisti valtion varallisuusasemaa ja v. 2008 valtion talousarviotalouden oma pääoma oli enää 8,1 mrd. euroa negatiivinen.

Valtion talousarviotalouden tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia vuodesta 2009 lähtien. Tämä on heikentänyt valtion varallisuusasemaa ja johtanut valtion negatiivisen oman pääoman kasvuun.

Vuodesta 2012 alkaen valtion varallisuusasema on ollut nimellisarvoisesti heikompi kuin vuoden 1998 aloittavassa taseessa. Valtion omaisuus ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin vieras pääoma, mikä tarkoittaa, että lainanotolla on katettu myös juoksevia kuluja.