Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

10.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeetPDF-versio

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät talousarviotalouden suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 15,2 mrd. euroa 31.12.2017. Osakkeiden markkina-arvo 1.8.2018 oli 18,4 mrd. euroa. Markkina-arvon kasvu kuluvan vuoden aikana tulee Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeiden vahvistumisesta.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2008—1.8.2018 (mrd. euroa)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.8.2018
                       
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 15,2 18,4
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 3 4,7 6,4 2,9 2,1 3,8 5,2 4,5 5,8 9,5 13